Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Upravni odbor GZL

Upravni odbor


Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZL, ki vodi delo GZL med dvema zasedanjema Skupščine. Delo Upravnega odbora vodi in sklicuje Predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika. Upravni odbor šteje 42 članov. Sestavljajo ga: Predsednik, Poveljnik, namestnik predsednika, namestnik poveljnika, po en izvoljeni predstavnik članic GZL (38 članic).

V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZL.

Seje Upravnega odbora sklicuje Predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje. Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.

Naloge Upravnega odbora so:

 •  pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta GZL;
 •  pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina GZL;
 •  potrjuje sprejem novih članov in odloča o prenehanju članstva;
 •  uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZL;
 •  spremlja izvajanje finančno ovrednotenih programov dela;
 •  sklicuje zasedanja Skupščine GZL in pripravlja gradivo za Skupiščino;
 •  imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
 •  upravlja premoženje GZL;
 •  kot drugostopenjski organ odloča o pritožbi na odločitev Disciplinske komisije;
 •  obravnava poročilo in opozorila Nadzornega odbora GZL o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem GZL;
 •  spremlja dejavnosti članov GZL;
 •  spremlja delo mladine, članic in veteranov;
 •  pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS;
 •  imenuje in razrešuje začasne komisije;
 •  uresničuje druge naloge vezane na dejavnost GZL, ki niso v pristojnosti Skupščine;
 •  potrjuje prejemnike priznanj GZL;
 •  Skupščini predlaga imenovanje častnih funkcionarjev;
 •  imenuje stalne Komisije.

V mandatnem obdobju 2018 – 2023 Upravni odbor sestavljajo:


Člani Upravnega odbora

– Matej Šurk, PGD Lj. – Barje
– Aleš Dimnik, PGD Bizovik
– Žan Hrovat, PGD Lj. – Brdo
– Mina Dobravc, PGD Črnuče
– Dušan Ograjšek, PGD Dravlje
– Tomaž Perme, PGD Gameljne
– Blaž Koprivec, PGD Gunclje – Male Vižmarje
– Janja Juršič, PGD Ježica
– Jaka Borštnar, PGD Kozarje
– Robert Magaš, PGD Lipoglav
– Jaka Gspan, GD Lj. – Mesto
– Matej Ješe, PGD Medno
– Tomaž Sešek, PGD Nadgorica
– Matjaž Kopač, PGD Podgorica – Šentjakob
– Aljaž Vigele, PGD Podutik – Glince
– Andrej Jenko, PGD Prežganje
– Roman Kosec, PGD Rašica
– Marko Bolarič, PGD Lj. – Rudnik
– Matej Hrustek, PGD Slape – Polje
– Marko Golubič, PGD Sostro
– Marko Grujičić, PGD Sp. Šiška
– David Štravs, PGD Stanežiče – Dvor
– Matej Ristivojevič, PGD Stožice
– Marjetka Žnidaršič, PGD Lj. – Šentvid
– Matjaž Kokalj, PGD Šmartno ob Savi
– Štefan Škafar, PGD Štepanjsko naselje
– Gregor Cedilnik, PGD Tacen
– Hari Stanič, PGD Tomačevo – Jarše
– Gašper Babnik, PGD Lj. – Trnovo
– Igor Petrović, PGD Lj. – Vič
– Matic Ilovar, PGD Vižmarje – Brod
– Janez Zajc, PGD Zadobrova – Snebrje – Novo Polje
– Marjan Dovč, PGD Zalog – Sp. Kašelj
– Marko Gril, PGD Zg. Šiška
– Jan Šuen, PGD Zg. Kašelj
– Klemen Rotar, PIGD Aquafilslo
– Darko Horvat, PIGD Belinka
– Alojzij Markelj, PIGD Papirnica Vevče
– Matjaž Šušteršič, GZ LJUBLJANA – PREDSEDNIK
– Mitja Rudel, GZ LJUBLJANA – POVELJNIK
– Franjo Filipović, GZ LJUBLJANA – NAMESTNIK PREDSEDNIKA
– Cveto Šumec, GZ LJUBLJANA – NAMESTNIK POVELJNIKA


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.170 članov
1.059 operativnih članov
150-letna tradicija

Koledar dogodkov

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31