Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Svet GZL

Svet GZL


Svet GZL je operativno izvršilni organ Upravnega odbora. Svet šteje 10 članov. Sestavljajo ga predsednik, poveljnik in 8 članov, po dva člana iz vsakega sektorja, ki jih potrdi Upravni odbor. Svet GZL sklicuje in vodi Predsednik GZL, odgovoren pa je tako Upravnemu odboru kakor Skupščini GZL.

Naloge in pristojnosti Sveta so:

  •  Pristojnosti se nanašajo na izvajanje sklepov Skupščine in Upravnega odbora v okviru tehničnih, strokovnih in administrativno-finančnih opravil ter svetuje in nadzoruje pravilnost dela članic.
  •  Naloge pa se nanašajo predvsem na (i) pripravo predloga strategije delovanja GZL, (ii) pripravo predloga finančno ovrednotenih programov dela GZL, (iii) sodeluje z zavarovalnicami in drugimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo na področju požarnega varstva, (iv) usklajuje delo komisij in nadzoruje njihovo delo, (v) nadzoruje materialno in finančno poslovanje komisij, (vi) na predlog predsednika potrjuje in razrešuje tajnika GZL.


V mandatnem obdobju 2023 – 2028 Svet GZL sestavljajo:Predsednik

Anže Bitenc

Poveljnik

Tine Juvan

Člani Sveta GZL

– Darja Repanšek
– Dušanka Turin
– Gašper Babnik
– Jože Janež
– Martin Godeša
– Matej Močnik
– Matjaž Kopač
– Nina Pandel Košir


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • kdo kliče (ime in priimek),
  • kaj se je zgodilo,
  • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
  • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
  • koliko je ponesrečencev (število),
  • kakšne so poškodbe,
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
  • kakšno pomoč potrebujete.