Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Svet GZL

Svet GZL


Svet GZL je operativno izvršilni organ Upravnega odbora. Svet šteje 10 članov. Sestavljajo ga predsednik, poveljnik in 8 članov, po dva člana iz vsakega sektorja, ki jih potrdi Upravni odbor. Svet GZL sklicuje in vodi Predsednik GZL, odgovoren pa je tako Upravnemu odboru kakor Skupščini GZL.

Naloge in pristojnosti Sveta so:

  •  Pristojnosti se nanašajo na izvajanje sklepov Skupščine in Upravnega odbora v okviru tehničnih, strokovnih in administrativno-finančnih opravil ter svetuje in nadzoruje pravilnost dela članic.
  •  Naloge pa se nanašajo predvsem na (i) pripravo predloga strategije delovanja GZL, (ii) pripravo predloga finančno ovrednotenih programov dela GZL, (iii) sodeluje z zavarovalnicami in drugimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo na področju požarnega varstva, (iv) usklajuje delo komisij in nadzoruje njihovo delo, (v) nadzoruje materialno in finančno poslovanje komisij, (vi) na predlog predsednika potrjuje in razrešuje tajnika GZL.


V mandatnem obdobju 2018 – 2023 Svet GZL sestavljajo:Predsednik

Matjaž Šušteršič

Poveljnik

Mitja Rudel

Člani Sveta GZL

Aleš Zalaznik
Gregor Mrdjen
Jože Janež
Martin Golobič
Matej Močnik
Matjaž Čibej
Robert Okorn
Roman Šuen


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.170 članov
1.059 operativnih članov
150-letna tradicija

Koledar dogodkov

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31