Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Požarne straže


Požarna straža je eden najpomembnejših organizacijskih ukrepov pri zagotavljanju varstva pred požarom. Organizacijo požarne straže podrobneje opisuje Zakon o varstvu pred požarom (Ur. L. RS, 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) v 37. členu.

Požarno stražo mora organizirati lastnik ali uporabnik objekta, če:

  • Pretaka količine nad 10 mlahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov,
  • vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevarne za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila,
  • je organiziran javni shod ali prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije,
  • lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oz. upravljalci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci, razen v primerih iz 1. in 2. alineje lahko to opravljajo tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za objekte v katerih se zbira več kot 100 ljudi in objekte z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo.

V Mestni občini Kranj lahko požarno stražo opravljajo le Gasilska brigada Ljubljana ter Prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Ljubljana.

Za izvajanje požarne straže so bila sprejeta Merila za izvajanje požarne straže na območju ___________, ki služijo kot smernica pri izvajanju požarne straže.

Za več informacij v zvezi z izvajanjem požarne straže pokličite telefonsko številko službe preventive 051 660 098 ali pošljite sporočilo na pozarne.straze@gzl.si.

Neki Neki


Informacije

Neki Neki NEki


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.170 članov
1.059 operativnih članov
150-letna tradicija

Koledar dogodkov

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30