Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Poveljstvo GZL

Poveljstvo GZL


Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi Poveljnik. Vsi člani poveljstva razen predstavnika pristojnega občinskega organa so neposredno odgovorni poveljniku GZL.

Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, predstavnik pristojnega občinskega organa, pomočniki poveljnika za posamezna področja, poveljniki sektorjev, vodja Enote za podporo vodenju in vodja Enote za logistiko.

Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, predstavnik pristojnega občinskega organa, pomočniki poveljnika in ostali člani poveljstva opravljajo naloge v skladu z Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poveljstvo je z svoje delo odgovorno Upravnemu odboru in Skupščini GZL.

Poveljstvo opravlja predvsem naslednje naloge:

 •  načrtuje in opravlja strokovno – operativne naloge na operativnem in preventivnem področju;
 •  načrtuje in spremlja opremljenost operativnih gasilskih enot;
 •  preučuje vzroke požarov in analizira delo enot pri intervencijah;
 •  aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 •  sodeluje pri pripravi predloga strategije GZL;
 •  uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZL;
 •  pripravlja strokovne podlage za izdelavo letnih in petletnih programov ter spremlja njihovo izvajanje;
 •  voli pomočnike poveljnika za posamezna področja, vodjo enote za podporo vodenju in vodjo enote za logistiko;
 •  pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS za operativno področje;
 •  sklepa o organiziranju strokovnih ekskurzij in drugih oblik strokovnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev;
 •  spremlja dejavnosti članov GZL na operativnem področju;
 •  odloča o napredovanjih v čine;
 •  predlaga začasne komisije za operativno področje.


V mandatnem obdobju 2018 – 2023 poveljstvo sestavljajo:Poveljnik

Mitja Rudel

Namestnik poveljnika

Cveto Šumec

Podpoveljnik

Tine Juvan

Predstavnica Oddelka za zaščito in reševanje

Irena Stopar Kavčič

Poveljnik sektorja Sever

Blaž Bertoncelj

Poveljnik sektorja Jug

Jernej Pance

Poveljnik sektorja Vzhod

Alojz Levičnik

Poveljnik sektorja Zahod

Aleš Vrščaj

Vodja Enote za podporo vodenju

Miha Juvan

Vodja Enote za logistikoPomočnica poveljnika za PNMP

Suzana Anžur

Pomočnik poveljnika za operativno bazo in zveze

Miha Elsner

Pomočnik poveljnika za IDA

Beno Vodušek

Pomočnik poveljnika za tekmovanja

Franjo Folipović


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.170 članov
1.059 operativnih članov
150-letna tradicija

Koledar dogodkov

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31