Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Poveljstvo GZL

Poveljstvo GZL


Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi Poveljnik. Vsi člani poveljstva razen predstavnika pristojnega občinskega organa so neposredno odgovorni poveljniku GZL.

Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, predstavnik pristojnega občinskega organa, pomočniki poveljnika za posamezna področja, poveljniki sektorjev, vodja Enote za podporo vodenju in vodja Enote za logistiko.

Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, predstavnik pristojnega občinskega organa, pomočniki poveljnika in ostali člani poveljstva opravljajo naloge v skladu z Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poveljstvo je z svoje delo odgovorno Upravnemu odboru in Skupščini GZL.

Poveljstvo opravlja predvsem naslednje naloge:

 •  načrtuje in opravlja strokovno – operativne naloge na operativnem in preventivnem področju;
 •  načrtuje in spremlja opremljenost operativnih gasilskih enot;
 •  preučuje vzroke požarov in analizira delo enot pri intervencijah;
 •  aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 •  sodeluje pri pripravi predloga strategije GZL;
 •  uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZL;
 •  pripravlja strokovne podlage za izdelavo letnih in petletnih programov ter spremlja njihovo izvajanje;
 •  voli pomočnike poveljnika za posamezna področja, vodjo enote za podporo vodenju in vodjo enote za logistiko;
 •  pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS za operativno področje;
 •  sklepa o organiziranju strokovnih ekskurzij in drugih oblik strokovnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev;
 •  spremlja dejavnosti članov GZL na operativnem področju;
 •  odloča o napredovanjih v čine;
 •  predlaga začasne komisije za operativno področje.


V mandatnem obdobju 2023 – 2028 poveljstvo sestavljajo:Poveljnik

Tine Juvan

Namestnik poveljnika

Gregor Gomboši

Podpoveljnik

Gregor Mrdjen

Podpoveljnik

Aleš Vrščaj

Predstavnica Oddelka za zaščito in reševanje

Irena Stopar Kavčič

Poveljnik sektorja Sever

Tomaž Sešek

Poveljnik sektorja Jug

Peter Plot

Poveljnik sektorja Vzhod

Marjan Dovč

Poveljnik sektorja Zahod

Nejc Hočevar

Vodja Enote za podporo vodenju

Luka Kotnik

Vodja Enote za logistiko

Matej Močnik

Pomočnica poveljnika za PNMP

Tea Cej Bukovec

Pomočnik poveljnika za operativno bazo in zveze

Miha Elsner

Pomočnik poveljnika za IDA

Jan Hrovat

Pomočnik poveljnika za tehniko

Žiga Udir

Pomočnik poveljnika za analitiko

Urban Lečnik Spaić


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.