Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Nadzorni odbor GZL

Nadzorni odbor GZL


Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje GZL in izvajanje sklepov Skupščine ter nadzira zakonitosti poslovanja GZL.

Nadzorni odbor ima štiri člane, od katerih je eden predsednik. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi.

Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov upravljanja. O svojem delu in ugotovitvah poroča Skupščini. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.V mandatnem obdobju 2023 – 2028 Nadzorni odbor sestavljajo:Predsednik NO

Stanko Zaletel

Člani NO

– Marko Kopač
– Primož Sešek
– Rajko Jazbec

E-mail

no@gzl.si
GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • kdo kliče (ime in priimek),
  • kaj se je zgodilo,
  • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
  • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
  • koliko je ponesrečencev (število),
  • kakšne so poškodbe,
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
  • kakšno pomoč potrebujete.