Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Komisije

Komisija za gasilsko preventivo


Aktivnosti na področju požarne preventive pripomorejo k zmanjševanju števila v požarih poškodovanih in umrlih oseb, prav tako požarna preventiva vpliva na zmanjševanje požarnih škod. To so dejstva, ki so bila doslej večkrat prikazana statistično. Požar in produkti zgorevanja delujejo škodljivo tudi na gasilce, tako je preventivno treba delovati tudi na strani enot prvih posredovalcev.

Aktivnosti komisije za preventivo so usmerjene na dve področji: požarno preventivo za prebivalce in požarno preventivo za prve posredovalce.

Med pomembne cilje in naloge komisije za požarno preventivo spadajo:

 • promocija požarnovarnostnih predpisov;
 • priprava napotkov in priporočil društvom za izvajanje aktivnosti ob dnevih odrtih vrat;
 • priporočila in priprava podlag za dosledno in strokovno izvajanje požarnih straž;
 • požarno preventivne aktivnosti v požarnih okoliših operativnih gasilskih enot;
 • promocija požarne preventive v vrtcih in šolah;
 • sodelovanje z gasilskimi enotami pri pregledu požarnih načrtov in spodbujanje pravnih subjektov, da požarne načrte pošiljajo gasilskim enotam;
 • sodelovanje pri pripravi prikaznih gasilsko reševalnih vaj z določeno tematiko;
 • aktivnosti v uvajanju funkcije oficirja za varnost – osebe, ki bo med intervencijo skrbela za varnost in zdravje pri delu – aktivnosti se nanašajo tako na prve posredovalce kot tudi na prebivalce.


V mandatnem obdobju 2023 – 2028 Komisijo za gasilsko preventivo sestavljajo:Predsednik

Uroš Rozina

Člani Komisije za gasilsko preventivo

Aleš Jug
Bojan Aleš
Dušan Bergman
Jure Bosnar
Maja Minjovič
Marcel Kalan
Mitja Petje
Peter Bertoncelj
Sebastjan Koderman
Uroš Rozina

E-mail

preventiva@gzl.si


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.