Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Disciplinska komisija

Disciplinska komisija


Disciplinska komisija je organ zveze GZL, ki odloča:

 •  o sporih med GZL in njenimi članicami, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti določenih s statutom in pravilih gasilske službe ter obveznostmi iz dejavnosti gasilske organizacije;
 •  o drugih sporih v okviru pristojnosti;
 •  o sporih med posameznimi članicami zveze;

Disciplinska komisija izreka svoje odločitve v skladu z določbami statutov posameznih članic zveze, s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in poslovnika. Ukrepa, ki jih sprejema Disciplinska komisija sta opomin ali izključitev, pri čemer se ukrep izključitve sprejme v primeru grobe kršitve statuta GZS in GZL, Zakona od društvih in Zakona o gasilstvu ter Pravil gasilske službe. Disciplinska komisija šteje 8 članov, po dva člana iz vsakega sektorja, ki jih potrdi Upravni odbor. Veljavne odločitve sprejema, če je na seji prisotno vsaj 5 članov. Zoper odločitve Disciplinske komisije ima prizadeti pravico do pritožbe na Upravni odbor kot drugostopenjski organ v roku 30 dni od prejema odločitve disciplinske komisije.V mandatnem obdobju 2023 – 2028 Disciplinsko komisijo sestavljajo:Predsednik Disciplinske komisije

Pavle Zatler

Člani Disciplinske komisije

Ana Babnik
David Štravs
Gašper Pešec
Matija Pance
Matjaž Vavken
Pavel Zatler
Suzana Anžur
Vesna Bricelj

E-mail

disciplinska@gzl.si


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.