Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Disciplinska komisija

Disciplinska komisija


Disciplinska komisija je organ zveze GZL, ki odloča:

  •  o sporih med GZL in njenimi članicami, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti določenih s statutom in pravilih gasilske službe ter obveznostmi iz dejavnosti gasilske organizacije;
  •  o drugih sporih v okviru pristojnosti;
  •  o sporih med posameznimi članicami zveze;

Disciplinska komisija izreka svoje odločitve v skladu z določbami statutov posameznih članic zveze, s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in poslovnika. Ukrepa, ki jih sprejema Disciplinska komisija sta opomin ali izključitev, pri čemer se ukrep izključitve sprejme v primeru grobe kršitve statuta GZS in GZL, Zakona od društvih in Zakona o gasilstvu ter Pravil gasilske službe. Disciplinska komisija šteje 8 članov, po dva člana iz vsakega sektorja, ki jih potrdi Upravni odbor. Veljavne odločitve sprejema, če je na seji prisotno vsaj 5 članov. Zoper odločitve Disciplinske komisije ima prizadeti pravico do pritožbe na Upravni odbor kot drugostopenjski organ v roku 30 dni od prejema odločitve disciplinske komisije.V mandatnem obdobju 2018 – 2023 Disciplinsko komisijo sestavljajo:Predsednica Disciplinske komisije

Ana Babnik

Člani Disciplinske komisije

– Marjan Mirt
– Martin Godeša
– Matjaž Vavken
– Meta Pavlič
– Nino Domjanič
– Pavel Zatler
– Vesna Bricelj


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.170 članov
1.059 operativnih članov
150-letna tradicija

Koledar dogodkov

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31