Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

O Gasilski zvezi Ljubljana


Gasilska zveza Ljubljana (GZL) je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična oblika povezovanje prostovoljnih gasilskih društev (PGD) in prostovoljnih industrijskih gasilskih društev (PIGD). Deluje na podlagi zakona, ki ureja društva (ZDru-1) in zakona, ki ureja gasilstvo (ZGas).

GZL je bila ustanovljena 19. 5. 1995 in je vpisana v register društev pri UE Ljubljana, matična številka 5916780. GZL je članica Gasilske zveze Slovenije (GZS). Pri izvajanju gasilske dejavnosti se GZL povezuje z drugimi GZ v krajevno pristojno gasilsko regijo.

Namen delovanja GZL je povezovanje PGD in PIGD na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), prevzemanje dogovorjenih skupnih nalog ter izvajanje nalog, predpisanih z ZGas, v skladu z ZDru-1, Statutom, Statutom GZS, Pravili gasilske službe in Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter izvrševanje svojih obveznosti.

Cilji delovanja GZL so:

 • Zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članov za učinkovito požarno varnost v Mestni občini Ljubljana;
 • Zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot;
 • Povezovanje med člani GZL in občani;
 • Zagotavljati ohranjanje zgodovine gasilstva, gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov;
 • Opravljati naloge gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in je humanitarna.

Organi upravljanja GZL so Organi GZL in funkcionarja GZL. Organi Gasilske zveze Ljubljana so:

 •  Skupščina GZL;
 •  Nadzorni odbor GZL
 •  Upravni odbor GZL;
 •  Disciplinska komisija;
 •  Svet GZL;
 •  Poveljstvo GZL;

Funkcionarja Gasilske zveze Ljubljana sta:

 •  Predsednik;
 •  Poveljnik.

Organizacijska struktura GZL


https://www.gzl.si/wp-content/uploads/2020/10/org_shema.jpg

GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.