Nalagam...

Usmeritve COVID

25.10.2020by MCGasilska zveza Ljubljana

poveljstvo2.jpg

Na osnovi epidemiološke situacije in priporočil se določa sledeče veljavne ukrepe in priporočila.

Splošna navodila:
1. Upoštevamo navodila NIJZ in Ministrstva za zdravje oziroma Vlade RS ter sledimo njihovim usmeritvam;
2. Delujemo samozaščitno in odgovorno do sebe in vseh okoli nas (npr. redno in temeljito umivanje rok, dezinfekcija);
3. V gasilski dom ali na intervencije prihajamo le zdravi. Ob slabem počutju, ki je povezano z znanimi simptomi, ostanemo doma ter stopimo v stik z zdravnikom po telefonu;
4. Obvezno je pravočasno in verodostojno informiranje vodij o vsakršnih zaznanih odklonih v povezavi s koronavirusom;
5. V primeru stika z okuženim je potrebno nemudoma ostati doma v izolaciji in o tem obvestiti poveljnika društva ter ga sproti informirati o zdravstvenem stanju;
6. Za vsa dela na prostem (pranje vozil, urejanje okolice, premikanje vozil, vzdrževanje,….) je obvezna uporaba zaščitnih mask in sicer zaradi vladnega odloka in posledično zunanjih opazovalcev;

Režim vstopanja in gibanja v objektu GBL:
1. Do nadaljnjega se v GBL ustavijo vsa izobraževanja in usposabljanja gasilcev GZ Ljubljana
2. Vstop in izstop iz objekta GBL je skozi vrata pod stolpom. Obvezna je uporaba maske v prostorih GBL in dezinfekcija rok pri vstopu v objekt.

Intervencije:
1. Izvozi na intervencije se izvajajo v gasilskih zaščitnih oblekah. Ob prihodu na mesto dogodka se oceni tveganje. Gasilci, ki izvajajo osebno stik s ponesrečenci, morajo obvezno uporabljati lateks rokavice in kirurške maske ter vizir. Kirurško masko se glede na stanje ponesrečenca in zmožnosti namesti/ponudi tudi ponesrečencu. Po intervenciji vse izpostavljene površine in oprema razkuži.
2. Uporaba kirurške maske je obvezna tako v vozilu kot na intervenciji sami.

GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • kdo kliče (ime in priimek),
  • kaj se je zgodilo,
  • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
  • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
  • koliko je ponesrečencev (število),
  • kakšne so poškodbe,
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
  • kakšno pomoč potrebujete.