Nalagam...

Skupščina Gasilske zveze Ljubljana

22.04.2023by MCGasilska zveza Ljubljana

2023_03_29-Skupscina-GZL-005-1200x800.jpg

Zasedanje Skupščine GZ Ljubljana, 29. 03. 2023

V sredo, 29. 03. 2023 je potekalo že drugo zasedanje Skupščine GZ Ljubljana v letu 2023. Na prvem, 18. 01. 2023 v Tacnu, so bili sprejeti: Pravilnik o financiranju in sofinanciranju nakupa novih in prerazporeditvi rabljenih vozil v GZL, Statut GZL, Poročilo o porabi sredstev Požarnega sklada MOL za leto 2022, Načrt porabe sredstev Požarnega sklada MOL za leto 2023 in Finančni načrt GZL za leto 2023.

Tokratno zasedanje je bilo namenjeno seznanitvi s poročili o delu, o poslovanju in realizaciji finančnega načrta, zaključnim računom in njihovemu sprejemu, osrednja točka so bile volitve za novo mandatno obdobje 2023 – 2028 v GZL, volitve delegatov za zasedanja organov GZ Regije Ljubljana in GZ Slovenije. Zasedanje je bilo v prostorih Gostišča Portal, udeležilo se ga je 74 od 76 delegatov, ter gostje: podpoveljnik GZS tov. Zvonko Glažar, predsednik GZ Regije Ljubljana tov. Franc Bradeško, podžupan MOL in poveljnik CZ MOL g. Dejan Crnek, vodja Oddelka za zaščito in reševanje MU MOL g. Robert Kus in višja svetovalka na oddelku ga. Irena Stopar Kavčič, poveljnik Javne gasilske službe Tomaž Kučič s sodelavko in sodelavci: tov. Saša Mevec Pušnik, tov. Marko Tomazin, Boštjan Žagar, Klemen Zupančič, Jure Dolinar in Gorazd Breskvar, nosilci priznanja Matevža Haceta: tovariši Alojz Kogovšek, France Pance, Anton Podobnik in tovarišica Mira Poje, funkcionarji in častni funkcionarji bivših občinskih gasilskih zvez in GZL: tovariši Janez Škrbinc, Franc Zupančič, Jože Dolinar, Stane Jeromen, Friderik Kranjc, Janez Hočevar, Rajko Eržen, Peter Bernik in Iztok Zajc, predsednik GZ Črnomelj tov. Boris Kambič in pomočnica poveljnika GZ Črnomelj tov. Renata Kambič, predstavniki GZ Brezovica, GZ Dolsko, GZ Dolomiti, GZ Medvode, GZ Ig, GZ Vodice, člani Sveta, Upravnega in Nadzornega odbora GZ Ljubljana, komisij GZL, predstavnik podjetja AquafilSLO g. Klemen Rotar. Skupaj je bilo na zasedanju prisotnih 180 oseb.

Na poročila se je v razpravi odzval le mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito in reševanje (na poročilo poveljnika GZL), bila so soglasno sprejeta, prav tako zaključni račun za leto 2022.

Po razrešitvi funkcionarjev, predsednika Matjaža Šušteršiča in poveljnika Mitje Rudla ter organov GZ Ljubljana sta bila izvoljena za predsednika Anže Bitenc, za poveljnika Tine Juvan, izvoljeni so bili namestnik predsednika Matjaž Šušteršič, namestnik poveljnika Gregor Gomboši, podpoveljnika Aleš Vrščaj in Gregor Mrdjen, sektorski poveljniki Tomaž Sešek, Peter Plot, Nejc Hočevar in Marjan Dovč, člani poveljstva Miha Elsner, Teja Cej Bukovec, Alojz Levičnik, Luka Kotnik in Jan Hrovat. Izvoljeni so bili člani Sveta in UO GZL, predsednik disciplinske komisije Pavel Zatler in člani Disciplinske komisija, predsednik NO Stanko Zaletel in člani NO GZL, izvoljeni so bili člani v stalnih komisijah GZL.

Oba izvoljena funkcionarja sta predstavila viziji razvoja GZ Ljubljana in izrazila prepričanje v sodelovanje na vseh nivojih dela gasilske organizacije.

Prisotne so pozdravili s svojimi nagovori: poveljnik JGS tov. Tomaž Kučič, podžupan MOL in poveljnik CZ MOL g. Dejan Crnek, predsednik GZ Regije Ljubljana tov. Franc Bradeško, podpoveljnik GZS tov. Zvonko Glažar in predsednik GZ Črnomelj tov. Boris Kambič. Pred zaključkom zasedanja so bila podeljena še zahvale in priznanja GZ Ljubljana.

Zahvala:

 • Podjetju AquafilSLO, za donacijo projektu Poletna gasilska šola,
 • Pivovarni Laško  Union, za donacijo prostovoljnim gasilskim društvom in oskrbo operativnih enot GZ Ljubljana,
 • Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana, za donacijo prostovoljnim gasilskim društvom v GZ Ljubljana,
 • Javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, za pomoč pri izvedbi projektov GZ Ljubljana in Regije Ljubljana 1.

Uvodoma je tov. Matjaž Šušteršič povabil k prevzemu zahvale za donirana sredstva predstavnika AquafilSLO tov. Klemna Rotarja. Predstavniki Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, Pivovarne Laško Union in Lekarne Ljubljana se podelitve žal niso udeležili.

Zahvalne listine za več letno delo na različnih področjih dela GZL so bile podeljene (podelil jih je tov. Cveto Šumec):

 •  tov. Tinetu Juvanu (PGD Brdo),
 •  tov. Franju Filipoviću (PGD Štepanjsko naselje),
 •  tov. Alešu Vrščaju (PGD Šentvid),
 •  tov. Alojzu Levičniku (PGD Lipoglav),
 •  tov. Petri Šušteršič (PGD Trnovo),
 •  tov. Mihi Elsnerju (PGD Sostro),
 •  tov. Urošu Kastelicu (PGD Vižmarje Brod) in
 •  tov. Andreju Severu (PGD Vič).

Plaketo »Gasilski zmajček« so prejeli (plakete sta podelila predsednik Anže Bitenc in njegov namestnik Matjaž Šušteršič):

 • Luka Oblak (PGD Slape –Polje),
 • Mary Dovč (PGD Zalog-Spodnji Kašelj) in
 • Matic Bukovec (PGD Ježica).

Priznanje za razvoj gasilstva v Ljubljani sta prejela (priznanje jima je vročil tov. Mitja Rudel):

 •  Suzana Anžur (PGD Bizovik) in
 •  Miha Elsner (PGD Sostro). Priznanje jima je vročil tov. Mitja Rudel.

Za posebno svečani zaključek podeljevanja priznanj je poskrbel poveljnik JGS tov. Tomaž Kučič, ki je v spremstvu vodij izmen podelil tov. Cvetu Šumcu Zlati znak Gasilske brigade Ljubljana.

Matjaž Šušteršič

GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.