Nalagam...

Oddaja vlog za vzdrževanje

03.02.2021by MCGospodarska komisija

gospodarska-komisija2.jpg

Gospodarska komisija GZL skladno z določilom 5. člena, 2. odstavka veljavnega Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev vsa društva v GZL obvešča, da morajo najkasneje do 1. marca tekočega leta dostaviti vlogo za sofinanciranje predvidenih del na Gospodarsko komisijo. Vloga mora vsebovati, poleg opisa predvidenih del, še ocenjeno višino potrebnih sredstev (okvirni predračun) ter finančno konstrukcijo. Dopis gospodarske komisije se nahaja na tej povezavi.

 

GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • kdo kliče (ime in priimek),
  • kaj se je zgodilo,
  • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
  • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
  • koliko je ponesrečencev (število),
  • kakšne so poškodbe,
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
  • kakšno pomoč potrebujete.