Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana


Dokumenti GZL

Statut GZL

Veljaven od 6.12.2023

Statut GZL – strojno (računalniško) berljiva verzija

Veljaven od 6.12.2023

Pravilnik o priznanjih GZL

Veljaven od 11.12.2020

Pravilnik o razporejanju finančnih sredstev

Veljaven od 31.03.2022

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju nakupa novih in prerazporeditvi rabljenih gasilskih vozil v GZL

Veljaven od 19.01.2023

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju GZL

Veljaven od 1.04.2022

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov

Veljaven od 27.04.2022

Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev GZL za obdobje 2023 do 2028

Veljaven od 3.10.2022

Razpis kandidacijskega postopka za obdobje 2023-2028 (dokument s prilogami)

Veljaven od 28.12.2022


Dokumenti sprejeti na GZS

Tipizacija gasilskih vozil

Veljaven od 25.3.2021

Tipizacija – čelada požari v naravi

Veljaven od 25.3.2021

Tipizacija – čelada tehnično reševanje

Veljaven od 25.3.2021


Zakonodaja

Zakon o gasilstvu (ZGas)

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

Zakon o društvih (ZDru-1)


Neveljavni dokumenti

Statut GZL

Veljaven od 27.11.2017 do 5.12.2023

Pravilnik o priznanjih GZL

Veljaven od 27.11.2017 do 10.12.2020

Pravilnik o razporejanju finančnih sredstev

Veljaven od 27.3.2019 do 30.3.2022

Pravilnik o (so)financiranju nakupa vozil

Veljaven od 27.03.2019 do 18.1.2023


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • kdo kliče (ime in priimek),
  • kaj se je zgodilo,
  • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
  • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
  • koliko je ponesrečencev (število),
  • kakšne so poškodbe,
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
  • kakšno pomoč potrebujete.